Contact

KBA logo

info@kba-automatic.pl

Office: +48 885 900 806
Management: +48 501 053 736

KBA AUTOMATIC Sp. z o.o.

Technologiczna 2A
45-839 Opole
NIP 7543355981

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS
Numer KRS 0001009901
Kapitał zakładowy 100 000 zł